Infoskilt

Sikkerhet og varselsskilt skal i henhold til lov og forskrift benyttes i bygg, anlegg, skip og installasjoner.

Info Skilt AS leverer alle typer skilt, som f.eks: brannvernsskilt, forbudsskilt, fareskilt, påbudsskilt, nødskilt, alarmskilt, informasjonsskilt IMO-skilt. Innvendig skilt produseres i etterlysende materiale eller plast. For utendørs bruk benyttes aluminium med refleks bunn.

Vi etterlever etablerte regelverk; Norsok, Arbeidstilsynet samt ISO standard.

pdf

SE NOEN AV VÅRE PROSJEKTER