Infoskilt

Info Skilt AS bruker de mest moderne graveringsmaskiner i sin produksjon.

Fres benyttes til gravering av skilt der maling legges i tekst/logo og til fasadebokstaver. Laser benyttes til skilt med liten tekst og små detaljer samt utskjæring av plast. Vi har også maskin som benyttes til skilt med universell utforming som braille/taktil.

Skilt kan leveres i alle materialtyper, slik som stål, aluminium, resopal og plast.

21_24_8_740_375

SE NOEN AV VÅRE PROSJEKTER