Universell utforming

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker
skal kunne bruke dem på likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Tenk universell utforming fra tidlig fase.
Ivareta helheten med skilting, belysning og arkitektoniske virkemidler og ledende elementer. Gode løsninger koster ikke alltid mer.

Vi produserer taktile skilt, oversiktstavler og etasjemerking samt lede linjer inne –og ute.

Har du spørsmål til denne tjenesten?
Kontakt Oss
Se noen av våre prosjekter